Klinika YES VISAGE

YES VISAGE ja najväčšia klinika estetickej medicíny a plastickej chirurgie na Slovensku a v Českej republike s pobočkami v Bratislave, Prahe, Brne a Ostrave.

Vysoká profesionalita s garanciou odbornej úrovne poskytovaných služieb, špičkové technológie a moderné vybavenie.

Diskrétny individuálny prístup, nadštandardná starostlivosť a komplexné riešenia s dôrazom na bezpečnosť a šetrnosť pre klienta.

Znenie súhlasu

Kliknutím na odkaz súhlasím udeľuje používateľ elektronického zariadenia prevádzkovateľovi BLUEMEDICAL s.r.o. (ďalej ako „BLUEMEDICAL„) súhlas s tým, aby boli do jeho zariadenie uložené cookies, pomocou ktorých BLUEMEDICAL a iní príjemcovia uvedení v tabuľke získava a spracúva údaje na účely a na dobu uvedené v tabuľke, ktorá sa Vám rozbalí po rozkliknutí linku tu. Súhlas možno kedykoľvek odvolať, pre odvolanie súhlasu nás kontaktuje emailom na info@peterziak.com alebo upravte nastavenia v svojom zariadení. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Bližšie informácie o cookie nájdete tu.