Odsatie tuku podbradku Liposukcia podbradku

Odsatie tuku (liposukcia) podbradku (dvojitej brady) je plastická operácia, ktorá slúži na tvarovanie krku odsatím depozitu podkožného tuku prostredníctvom odsávacej kanyly napojenej na prístroj vytvárajúci podtlak. Pred odsatím tuku sa do podkožia aplikuje tumescenčný roztok za účelom ľahšieho odsatia tuku, zníženia krvných strát a zníženia pooperačného diskomfortu, opuchov a modrín. Vykonáva sa cez malé, niekoľko milimetrové rezy (obvykle 1 rez pod bradou).

  • Výkon sa štandardne uskutočňuje v lokálnej anestézii Výkon sa štandardne uskutočňuje v lokálnej anestézii
  • Dĺžka výkonu 20 minút Dĺžka výkonu 20 minút
  • Prepustenie bezprostredne po výkone Prepustenie bezprostredne po výkone
  • Kľud na lôžku 2 dni Kľud na lôžku 2 dni
  • Stehy sú vstrebateľné a netreba ich odstraňovať Stehy sú vstrebateľné a netreba ich odstraňovať
  • Vstrebávanie opuchov a prípadných modrín 2 týždne Vstrebávanie opuchov a prípadných modrín 2 týždne
  • Kompresívna ohlávka 2 týždne Kompresívna ohlávka 2 týždne
  • Pred Po
  • Pred Po

Máte otázky?

Kontakt

Znenie súhlasu

Kliknutím na odkaz súhlasím udeľuje používateľ elektronického zariadenia prevádzkovateľovi BLUEMEDICAL s.r.o. (ďalej ako „BLUEMEDICAL„) súhlas s tým, aby boli do jeho zariadenie uložené cookies, pomocou ktorých BLUEMEDICAL a iní príjemcovia uvedení v tabuľke získava a spracúva údaje na účely a na dobu uvedené v tabuľke, ktorá sa Vám rozbalí po rozkliknutí linku tu. Súhlas možno kedykoľvek odvolať, pre odvolanie súhlasu nás kontaktuje emailom na info@peterziak.com alebo upravte nastavenia v svojom zariadení. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Bližšie informácie o cookie nájdete tu.